Reglement

       Generelt.

Vikingegardens marked er åpent for alle, men arrangøren forbeholder seg retten til å godkjenne utstillere og vareutvalg. Alle utstillere er selv ansvarlige for å følge regler for kjøp og salg. Dersom interessen for markedet er for liten forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse markedet. En slik avgjørelse tas senest 10. august.

Utstillerplass.

Biler, telt og vogner må ikke være større enn at de får plass i tildelt areal.

Innsjekking.

Innsjekking fredagen før markedet fra kl. 15-21, eller lørdag fra 08-10. Alle utstillerplasser må være klare til å åpne når markedet starter lørdag kl.10. Ingen kan avslutte salg eller ta ned stand før markedet stenger søndag kl. 16. All innsjekking foregår på utstillerplassen.

Transport/parkering/søppel og opprydding.

Utstiller er selv ansvarlig for all transport, montering, nedpakking og bortkjøring av sine varer. Det er ikke tillatt med biltrafikk på utstillingsområde i markedets åpningstid. Ved kjøp av strøm og tilkobling til arrangørens strømnett må det kun benyttes utstyr som er godkjent for formålet.

Utstiller er selv ansvarlig for å ta med eget søppel.

Salg og salgsvarer.

Arrangøren forbeholder seg retten til å avvise varer. Kun varegrupper som er forhåndsgodkjent kan vises og selges på markedet. Eksempler på uønskede varer:  softgun, lakris, "fake" klær, m.m.

Plakater og reklamemateriell må kun settes opp på egen stand. Salg må kun skje fra egen stand.

Alle rettigheter til salg og/eller utdeling av mat og drikke tilhører arrangøren.

Forsikring/skade.

Arrangøren påtar seg ikke ansvar for varer, utstyr eller tredjepersons eiendeler. Den enkelte utstiller må selv sørge for nødvendige forsikringer.

Påmelding.

Påmelding skjer via e-post til post@vikingmarked.no. Innsendt påmelding vurderes og dersom påmeldingen godkjennes sendes det ut bekreftelse pr. e-post. Dette er bindende påmelding. 

Brudd på reglementet.

Overtredelse av dette reglement kan medføre bortvisning.